Investerare

Matse Holdings IR-arbete bedrivs efter principer om löpande och korrekt informationsgivning. Vår aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North.

Här finns finansiell information och fakta som berör dig som är aktieägare, investerare, analytiker eller som är allmänt intresserad av Matse Holding och våra dotterbolag.

Kvartalet i korthet
(jan-sep 2016)

Nettoomsättning
60 288 kSEK (43 499)

Tillväxt
39 procent

Rörelseresultat EBITA
-13 355 kSEK (-10 292)

Kassaflöde från den löpande verksamheten
-10 251 kSEK (-7 663)

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Kalender
2017-02-22
Extra bolagsstämma
Kontakt för investerare

Måns Danielson
VD

Telefon: 0705-926737
ir@mat.se