Styrelse


Ludwig Mattsson

Styrelseordförande. Född 1983. Magisterexamen i Nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm VD/Styrelseledamot Gavia Food Holding AB. Övriga uppdrag: Adapta Fastigheter AB Styrelseordförande, SEFA AB Styrelseledamot, FactoringGruppen AB Styrelseledamot, SNLTD Sweden AB (Zócalo) Styrelseledamot.


Mikael Andersson

Styrelseledamot, E-handelschef och grundare. Född 1976. Entreprenör inom digital media och IT sedan 1999. IT-Konsult, IBM Svenska AB.


Kimmo Björnsson

Styrelseledamot, finanschef, chef affärssystem och grundare. Född 1978. Entreprenör inom digital media och IT sedan 1999.


Gustaf Brandberg

Styrelseledamot. Född 1974. Civilingenjörsexamen från Uppsala universitet. Investment Manager på Gullspång Invest. Övriga uppdrag: Citerus AB Styrelseordförande, Load Impact AB Styrelseledamot, Isac Brandberg Aktiebolag Styrelseledamot, Inter Indu AB Styrelseledamot, Neron Hälso- och sjukvårdsutveckling AB Styrelseledamot.


Ingrid Jonasson Blank

Styrelseledamot. Född 1962. Styrelsekonsult inom näringslivet. Tidigare vice VD och marknadsdirektör i ICA-koncernen. Innehar inga aktier i Matse Holding.